Wednesday, July 31, 2013

UNIT 4: TENAGA

PENGENALAN

  • Tenaga ialah keupayaan melakukan kerja
  • Tenaga tidak boleh dihasilkan atau dihapuskan, tetapi tenaga boleh dipindahkan kepada sesuatu bentuk tenaga yang lain.
  • Tenaga diperlukan oleh benda - benda hidup untuk menjalani proses hidup seperti bergerak, bernafas dan bertumbuh.
  • Tenaga juga diperlukan oleh benda - benda bukan hidup untuk bergerak dan melakukan kerja.
  • Tenaga membolehkan kita melakukan aktiviti dalam kehidupan seharian seperti bejalan, makan, tidur dan bermain.
  • Tenaga membolehkan haiwan membiak, mencari makanan, melarikan diri dari musuh dan sebagainya.

0 comments:

Post a Comment