Monday, February 27, 2012

Nota rantai dan siratan makanan

Haiwan boleh dikelaskan kepada 3 kumpulan makanan iaitu Herbivor, Karnivor dan Omnivor.

  • Haiwan herbivor adalah haiwan yang memakan tumbuhan sahaja. Contohnya lembu, kambing dan belalang.
  • Haiwan Karnivor adalah haiwan yang memakan haiwan lain sahaja contohnya singa, harimau dan ular.
  • Haiwan Omnivor adalah haiwan yang memakan tumbuhan dan haiwan lain. Contohnya beruang, ayam dan itik.

-Rantai makanan merupakan hubungan makanan antara hidupan (pengeluar dan pengguna). 
-Di dalam rantai makanan tumbuhan akan dikenali sebagai pengeluar (producer) dan haiwan dikenali sebagai   
  pengguna (consumer).
- Semua rantai makanan akan bermula dengan tumbuhan (pengeluar)
- Siratan makanan merupakan gabungan daripada dua atau lebih rantai makanan. 

Contoh Pengeluar (producer) dan Pengguna (consumer)
Contoh Rantai Makanan


Contoh Siratan Makanan


Food Chain
Food Web0 comments:

Post a Comment